Reklamáció

Senki nem tökéletes, így előfordulhat, hogy hiba csúszik be. Hitvallásunk, hogy maximálisan megfeleljünk Önnek. Az alábbi reklamációs szabályzatban megtalálja a választ az általános kérdésekre. És a többi? Mindig egy alapelvet követünk: az elégedett vásárló visszatérő vásárló.

Reklamációs szabályzat

1. A vásárló joga a hibás termék reklamálására

A terméknek olyan (rejtett) hibája van, amit vásárláskor és felületes szemléléskor csak egy szakember tudna megállapítani, egy átlagos vásárló azonban nem. Az ilyen hibát a vásárlónak joga van a hiba felfedezését követően azonnal jelenteni az eladónak

a) a termék átvételétől számított 6 hónapon belül jogi alapvetés, hogy a termék gyártási hibával rendelkezik (az eladó feladata, hogy bizonyítsa, a termék nem volt hibás eladáskor)

b) 6 hónapon túl, de a két éves jótállási időszakon belül a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már vásárláskor hibás volt

c) a jótállási időt követően az eladó visszautasíthatja a vásárló reklamációját

Ha a terméknek olyan hibája van, amiről a vásárló tudott a termék  átvételekor, a jogi értelmezés abból indul ki, hogy a vásárlót ez a hiba nem zavarja, erre az esetre ugyanaz vonatkozik, mint ha a hibát maga a vásárló okozta.

2. Az eladó kötelességei

A eladó felelősséget vállal azért, hogy a termék annak átvételekor hibátlan. Azért is felelősséget vállal, hogy a termék átvételkor

a) azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amik a vásárlási szerződésben állnak, ha pedig nem egyeztek meg a szerződő feltételek, akkor olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amilyeneket az eladó a termékleírásban rögzített, illetve amik elvárhatók a terméktől

b) használható arra a célra, amit az eladó definiált, illetve amire a terméket általában használni szokás

c) megfelelő méretű és mennyiségű

d) megfelel a jogi előírásoknak

3. Jótállási idő

A vásárló a vásárlástól számított 24 hónapon érvényesítheti reklamációs jogát. Ez nem érvényes azokra a hibákra, amik miatt egy terméket olcsóbban vásároltak meg, a termék rendeltetésszerű használatából következő elhasználódásra vagy a termék természetéből következő elhasználódásra.

4. Javítható hibák

Amennyiben a termék nem rendelkezik a 2. pontban leírt tulajdonságokkal, a vásárlónak joga új terméket kérni az eladótól, ha ez a hiba természetéből adódóan nem aránytalan követelés. Ha a hiba csak az áru valamelyik cserélhető részében van, a vásárló csak ennek a tartozéknak a cseréjére tarthat igényt. Ha ez nem lehetséges, elállhat a vásárlási szerződés megkötésétől. Ha azonban a hiba javítható, a vásárlónak joga van kérni az eladótól a hiba költségmentes javítását.

Új termék igénylésére akkor is joga van a vásárlónak, ha a hiba javítását követően sem tudja rendeltetésszerűen használni az ismételt vagy újabb hibák keletkezése miatt. A vásárló ebben az esetben a vásárlási szerződéstől is elállhat.

Ha a vásárló nem áll el a vásárlási szerződéstől, nem él a csere vagy a javítás lehetőségével sem, joga van árengedményt kérni a termékre. Akkor is joga van a vásárlónak a mérsékelt árengedményre, ha az eladó nem tudja kicserélni az árut vagy annak valamelyik tartozékát, kijavítani a hibát, a javítás időtartama aránytalanul hosszú ideig tart(ana) vagy a javításra szükséges idő jelentős nehézségeket okozna a vásárlónak.

5. Árkedvezménnyel értékesített termékek

Azok a hibás termékek, melyek célszerűen használhatók, árkedvezménnyel árusíthatók. Az eladónak kötelessége felhívnia a vásárló figyelmét a termék hibájára és annak természetére, amennyiben ez nem nyilvánvaló az árusítás természetéből. A hibát a vásárlási dokumentumon fel kell tüntetnie az eladónak. Azokért a hibákért, amik miatt árkedvezménnyel értékesítették a terméket, az eladó nem vállal további felelősséget. Amennyiben olyan hibák keletkeznek, amelyek nem voltak feltüntetve a vásárlási dokumentumon, illetve akadályozzák a termék rendeltetésszerű használatát, a vásárlónak joga van a jótállási igény érvényesítésére. Amennyiben az árkedvezménnyel eladott terméken újabb hiba keletkezik, ami viszont nem akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a vásárló újabb arányos árkedvezményt igényelhet a termékre. Ha a terméket kiárusítás vagy szezonvégi árleszállítás miatt értékesítették alacsonyabb áron, az eladó teljes mértékben felelősséget vállal a termékért.

6. A jótállás azonnali érvényesítése

A vásárlónak a hiba felfedezését követően kötelessége mihamarabb érvényesíteni a jótállást, de legkésőbb a 3. pontban leírtak szerint, annak érdekében, hogy a reklamációs eljárás rendben  és megfelelően történjen. Az eladó elutasíthatja a reklamációt, ha az túllépte a 3. pontban meghatározott időtartamot.

7. Nézeteltérések elkerülése

A reklamált terméknek tisztának kell lennie, hogy a jótállási igény megítélését ne befolyásolják a nem megfelelő higiéniai körülmények. A vásárlónak kötelessége bizonyítani, hogy a jótállási igény bejelentése indokolt: megmutatja a terméken a hibát, bemutat egy hiteles dokumentumot, ami igazolja a termék vásárlásának helyét és időpontját (például számla).

8. A reklamáció kezelése

a) késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül az eladónak kötelessége teljesíteni a reklamációt követő kötelezettségeit – beleértve a hibák kijavítását is

b) ha a felek megegyeznek, a hibák kijavítására szükséges időszakot meghosszabbíthatják – a megállapodott időszak túllépése azonban a vásárlási szerződés megsértésének minősül

9. A jótállási igény érvényesítésének menete

Amennyiben a hiba a 3. pontban meghatározott időtartamon belül jelentkezett, a tiszta (nem hordott vagy kimosott) terméket megfelelő csomagolásban – amihez mellékelik a kitöltött reklamációs űrlapot – az alábbi címre kell küldeni:

Triola, a.s.

Reklamace

Mariánské údolí 1

435 43 Horní Jiřetín, Česká republika

Ha bármilyen kérdése lenne, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal …. ami ….. között érhető el, vagy hagyjon üzenetet az üzenetrögzítőn (ne felejtse el közölni telefonszámát vagy e-mail címét) és mi a következő munkanapon jelentkezünk Önnél.

10. A vásárlónak joga van élni a peren kívüli megegyezés lehetőségével

Ez a Pénzügyi Békéltető Testület jogkörébe tartozó feladat. A peren kívüli megegyezés lehetősége nem zárja ki az érintett felek jogát a bírósági jogorvoslás lehetőségére.


Ne hagyja ki az újdonságokat a divat világából és árengedményes akcióinkat minőségű fehérneműinkre.